BUTİK MAĞAZALARA ÖZEL TASARIM YENİ UYGULAMAMIZ YAYINLANDI!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 – TARAFLAR

1.1. Bir tarafta  Adres: Cumhuriyet Mah. Ş. Hüseyin Piyade Er Sok. No: 27 / Şahinbey – GAZİANTEP, adresinde mukim App Center (Kısaca App Center olarak anılacaktır)

İle

1.2. Diğer tarafta …………………………………………………………………… adresinde mukim ………..  ………….. arasında (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir www.appcenter.com.tr  internet adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan APP CENTER isimli Bilgisayar yazılımının (internet tabanlı yazılım hizmetinin) kiralanması, bu yazılım ile MÜŞTERİ’ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma koşulları, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerini, niceliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenleyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmeden doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğini etkilemez. APP CENTER hizmet paketi içeriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde değiştirme hakkına sahiptir.

3.KİRALAMA ESASLARI

3.1.APP CENTER Yazılım E Ticaret Hizmet Paketleri belirli bir süre için tüm işlevleri ile birlikte bütün halinde kiralanan bir yazılımdır. MÜŞTERİ hizmeti kiralamadan önce ücretsiz deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamıyla tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı kabul etmiştir, MÜŞTERİ ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder.

3.3.Yazılım kiralama başlangıç tarihi APP CENTER Yazılım E Ticaret Hizmet sözleşmesi’nin doldurulduğu ve imzalandığı tarih olup, toplam yazılım kiralama süresi 1(Bir) yıl’dır. Müşterinin kusurundan yada müşteriden kaynaklanan hizmet kesintileri veya benzeri durumlar oluşması halinde hizmet süresi uzatılmaz. MÜŞTERİ’nin kendi kullanım tarafında (ev, iş ve diğer kullanım alanları)oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir.

3.3.Lisans bitiş süresi yaklaştığında  bilgi maili iletilmektedir herhangi bir yazılı veya sözlü bilgi verilmediğinde App Center Panelinde kısıtlamalar yapılacaktır. Taraflardan birinin süresinde yapacağı fesih ihtarı var ise, sözleşme tüm hükümleriyle sona erer. Yenileme durumunda ödenecek ücret bedeli www.appcenter.com.tr/fiyatlar sayfasında belirlenmiştir. Kiralama bedelinin yada yenileme ücretinin 7 (yedi) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda APP CENTER  sözleşmeyi ihtara gerek kalmadan tek taraflı feshi eder.

3.4.APP CENTER, MÜŞTERİ’ye ait içeriğin 30 günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ kiralamayı sonlandırmak ister ise MÜŞTERİ’ye ait veri tabanında yer alan son siparişler, üye ve ürün verilerinin hizmet bitimindeki son güncel halinin bir kopyasını XML veya EXCEL yolu ile 7 (yedi) gün içinde müşterinin yazılı olarak talep etmesi halinde müşteriye verir. MÜŞTERİ verileri talep etmemesi durumunda veri güvenliği amacıyla sözleşme bitiminden 7 (yedi) gün sonra tüm içerikleri APP CENTER sisteminden silinir. MÜŞTERİ kira süresinin bitiminde sistemi kiralamaya devam etmek isterse içeriğinde hiç bir değişiklik yapılmadan sistem çalışmaya devam eder.

3.5 APP CENTER, MÜŞTERİ’nin yapacağı ürün işlemlerinde sorumluluk kabul etmemektedir. Örnek olarak manuel ürün eşleştirmesi, yanlış ürün eşleştirmesi, yanlış ürün eşleştirmesine bağlı farklı ürün satışı vb. 

3.6.MÜŞTERİ, APP CENTER’ten bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun APP CENTER’in önceden açık yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara kiralayamaz,(MÜŞTERİ’ye ait grup şirketleri hariç olmak üzere)devredemez, paylaşamaz veya paylaştıramaz. İş bu madde’nin ihlali APP CENTER’e sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

3.7. APP CENTER, herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ’nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin APP CENTER kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, müşteri isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (portföy ve referans bölümünde) kullanmaya ve MÜŞTERİ’nin sözleşmede yer alan hizmetlerden faydalanan internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak APP CENTER logousunu, linkini ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (sabit olarak) bulundurmaya yetkisi olduğunu MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.

3.8. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak feshedebilir. Kullanıcının, sözleşme süresi sona ermeden sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda App Center, para iadesi yapmayacaktır. Kullanıcı bu durumu peşinen kabul eder.

App Center, Kullanıcının işbu Sözleşme ve eklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi ve üyeliği derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda Kullanıcı, App Center’in uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.GİZLİLİK İLKESİ

 

4.1. APP CENTER, MÜŞTERİ’nin tüm bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini taahhüt eder. Gerek APP CENTER gerekse herhangi bir üçüncü şahıs veya firma’nın MÜŞTERİ’ye ait özel bilgilere teknik olarak erişemeyeceği için bu taahhüt garanti altındadır.

4.2.Yazılım kiralama hizmeti APP CENTER’in sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde APP CENTER dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veri tabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veri tabanı APP CENTER kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veri tabanı üzerinde kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodları veya veri tabanının kendisine verilmesini talep edemez,3.kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

4.3.Müşterinin yapacağı mail order ve kredi kartı odaklı satışlarda kredi kartı bilgilerini APP CENTER kesinlikle sunucu üzerinde bulundurmaz. Burada doğabilecek kredi kartı yanlışlıklarından ve hatalarından bu bilgilerin sunucularında tutulmadığından ve bu bilgileri görmediği için sorumlu tutulamaz. 3.kişilere ait tüm mali ve kişisel bilgilerle ilgili hukuki sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4. APP CENTER herhangi bir kredi kartı dolandırıcılığına karşı müşterilerine 3D secure POS (3D Güvenlik Protokolü) Altyapıları’nın kullanmasını önerir.3D Secure POS ile ilgili alt yapı APP CENTER E-Ticaret Paketlerinde başlıca büyük bankaların tamamında kullanıma hazır haldedir. APP CENTER tüm bankalar için 3D Secure POS altyapılarının kullanım garantisini teknik nedenlerle verememektedir. Şüpheli işlemlerde bankadan teyit alınmasını ve teyit alınmadan ürün gönderimi yapılmamasını önerir.3D Secure POS kullanımında çıkabilecek problemlerden APP CENTER sorumlu değildir.3D Secure Pos Sistemi kullanmayan müşteriler kredi kartı işlemlerinde çalıştıkları bankalardan gerekli kart bilgileri teyidini almamaları halinde oluşacak zararlardan APP CENTER sorumlu tutulamaz.

4.5.MÜŞTERİ ve APP CENTER kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, ticari işlemler, ticari ilişkileri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.

4.6.Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.

 

5.MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, Savaş ya da Savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan  ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel yada ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep,30 gün devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

6.HUKUKİ ESASLAR

6.1.İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ  HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinin geçerli olduğunu beyan ederler.

6.2.Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak  sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

6.3.Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

6.4.Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun  Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve Diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5.Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları için, sözleşmenin imzalanmasından sonra gerçekleşebilecek

Yasa değişiklikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya çıkabilecek hukuki düzenlemeler sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

6.6.APP CENTER kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden sorumlu değildir. MÜŞTERİ sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurduğu tüm içerikten, APP CENTER ile ticaretini yaptığı ürün ve hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık işlemlerinden sorumludur. Bu hususlarda APP CENTER’in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

6.7.MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, APP CENTER’in her hangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır.5651 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir yada gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 sayılı kanun’dan kaynaklanan bu hakkın APP CENTER tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak yada tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilanı vs.) APP CENTER’e sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.

6.8.Yine aynı şekilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan ‘’Marka ve Patent Hakları’’ ihlalleri hallerinde de APP CENTER’in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır. 

6.9.MÜŞTERİ APP CENTER E-Ticaret Paketlerine (sözleşmede yer alan istisnalar hariç) dilediği içeriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dışı olmamak kaydıyla ve sözleşmede yer alan istisnalar dışında) satışını yapabilir ancak, sitede satışı yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin satılmasından doğabilecek problemlerden APP CENTER hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda APP CENTER siteyi kısmen ya da tamamen yayından kaldırma hakkını elinde bulundurur.

6.10.MÜŞTERİ’nin(diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve APP CENTER aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) APP CENTER E-Ticaret Paketlerini kullanarak satışını yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncaklar ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç yada sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler,(tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün ile APP CENTER şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan  sistemin içinde içerik olarak yada sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine APP CENTER vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

6.11.Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi imzalayan gerçek kişinin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda şahsen de APP CENTER’e karşı sözleşme hükümleriyle sorumludur.

6.12.MÜŞTERİ APP CENTER E-Ticaret Paketlerinin kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderim gerçekleştiren veya SYN,DDOS,HTTP, GET ( httpd get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise,(uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), APP CENTER kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %25’i)kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen veya tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları APP CENTER’te iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.

6.13.MÜŞTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılan türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilişim suçlarında; 3.kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren kişiler sorumludur. 3.kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan yada dolaylı zararlardan(teknik kusur yada gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında ihlal yaptığı sabit olmadıkça) APP CENTER sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri nedeniyle APP CENTER’in sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddaa edilemez.

6.14. APP CENTER teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 72 saati geçmemek üzere, geçici hizmet kesintileri gerçekleştirebilir. İş Bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. APP CENTER bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat: 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.

6.15. APP CENTER, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

6.16.Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Kiralanan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tamamıyla MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise APP CENTER verdiği hizmeti kiralama bedeli geçerli olarak ödeme yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme hiçbir kesintiye uğramaz.

 

7.ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK

Bu sözleşme (2) nüsha halinde MÜŞTERİ’nin App Center Yazılım hizmet sözleşmesini doldurup imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Türkiye Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir